Podpora EU

Děkujeme Evropské unii za podporu ve vzdělávání našich zaměstnanců OKO OPTIK.

Ve firmě probíhá realizace projektu Vzdělávání zaměstnanců OKO-OPTIK, a.s. (r.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003927).
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Projekt je realizován za finanční podpory EU v rámci OP Zaměstnanost, celková maximální výše podpory je 717 284 Kč.