Podmínky akce platné od 30.11.2021 do 31.12.2021.

Odpočet lze uplatnit na celý sortiment brýlových obrub.

Rozhodné období pro uplatnění slevy je datum zadání zakázky.

Podmínkou pro možnost uplatnění slevy je pořízení kompletních brýlí – tedy včetně skel – a to od typu Jet 1,5 AR a vyšší.

Nabídku nelze kumulovat s dalšími akcemi a slevami sdružení OKO-OPTIK