V srpnu 2017 jsme absolvovali školení, abychom si zdokonalovali znalosti a dovednosti v našem oboru.