Podpora EU

Děkujeme Evropské unii za podporu ve vzdělávání našich zaměstnanců OKO OPTIK.

Ve firmě probíhá realizace projektu Vzdělávání zaměstnanců OKO-OPTIK, a.s. (r.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003927).
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Projekt je realizován za finanční podpory EU v rámci OP Zaměstnanost, celková maximální výše podpory je 717 284 Kč.

Ve firmě probíhá realizace projektu Výzkumná spolupráce OKO-OPTIK a.s. s Technickou univerzitou v Liberci v oblasti 3D tisku brýlových obrub (r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014348).

Cílem projektu je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou formou navázání spolupráce firmy OKO-OPTIK a TU Liberec.

Projekt je realizován za finanční podpory EU v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, celková maximální výše podpory je 380 000 Kč.”

 

Společnost OKO-OPTIK, a.s. byla podpořena z Regionálního inovačního programu Libereckého kraje. Název dotačního titulu: DT3- technologické vouchery. Projekt: Vývoj přizpůsobitelných brýlových obrub technologií Polyjet+SLM

 

Ve firmě probíhá realizace projektu Výzkumná spolupráce OKO-OPTIK a.s. s Technickou univerzitou v Liberci v oblasti 3D tisku sportovních brýlových obrub (r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0019073).

Cílem projektu je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou formou navázání spolupráce firmy OKO-OPTIK a TU Liberec.

Projekt je realizován za finanční podpory EU v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, celková maximální výše podpory je 262 500 Kč.”

.